Contact

Stichting Mag Ik Dan Bij Jou
Hellingweg 282
2583 DX Scheveningen
IBAN: NL64RABO0320588947

info@stichting-magikdanbijjou.nl

Steun aanvragen
Onze stichting heeft een overeenkomst gesloten met het VOKK (Vereniging Ouders, Kinderen met Kanker) waarin is afgesproken dat zij ervoor zorgen dat gelden terecht komen bij hen die het hard nodig hebben.

Ondervindt u zelf financiële problemen als gevolg van die vreselijke ziekte van uw kind? Of kent u een gezin dat hier mee te maken heeft? U kunt zich dan melden bij het maatschappelijk werk van het ziekenhuis waar het kind behandeld wordt. Zij kunnen dan een aanvraag voor u indienen bij het VOKK die ook zal worden beoordeeld door het VOKK.

Doneren

Naam*

E-mailadres

Bedrag *Beleid & ANBI

Stichting Mag Ik Dan Bij Jou heeft een zogeheten ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status geeft aan onze stichting de mogelijkheid om onder andere geld vanuit fondsen te mogen gebruiken waarbij er geen extra belastingheffing zal worden toegepast.

Conform de voorwaarden van de belastingdienst zijn organisaties met een ANBI status verplicht een aantal zaken op hun website te vermelden:

RSIN nummer: 857612517

Beleidsplan MIDBJ 2018 2019

Jaarrekening 2017