Stichting

In Nederland krijgen elk jaar 600 kinderen tussen 0 en 18 jaar een vorm van kanker. Dat zijn tien kinderen per week. Alle ouders zeggen dat de diagnose hun wereld op z’n kop zet. Je bent vaak met je kind in het ziekenhuis maar thuis is er ook nog. Je hebt zorgen om je zieke kind maar ook je eventuele andere kinderen hebben je nodig. En dan krijg je, naast het intensieve en emotionele behandelingstraject, ook nog te maken met extra en onvoorziene kosten. Bijvoorbeeld de kosten voor overnachtingen, brandstof, maaltijden en oppas voor andere kinderen binnen het gezin.

De Stichting Mag Ik Dan Bij Jou wil bijdragen aan de veiligheid en geborgenheid van kinderen met kanker tijdens hun behandeling in het ziekenhuis door met een Nationaal Mag Ik Dan Bij Jou Fonds een financieel vangnet te bieden, zodat ouders er zo goed mogelijk voor hun zieke kind kunnen zijn. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK). Deze vereniging steunt gezinnen met een kind met kanker en werkt aan optimale zorg voor kind en gezin in alle fasen. Met het ontzorgingsfonds vervult de stichting een grote droom van de vereniging, voor ouders en gezinnen met een kind met kanker in heel Nederland.

Vrijwilligers

Onze stichting draait op de inzet van vrijwilligers, inclusief het bestuur. Lijkt je leuk om je ook in te zetten voor onze stichting, door bijvoorbeeld een lokale inzamelingsactie te organiseren? Of op een andere manier te helpen? We horen het graag!

Bestuur

Henk de Breij
Voorzitter

Ineke van Klei
Secretaris

Peter de Boer
Penningmeester

Paul Janssen
Algemeen bestuurslid

Gert Wijnalda
Algemeen bestuurslid

Ambassadeurs

Claudia de Breij
Beschermvrouwe

Pieter van den Hoogenband

Partners

Doneren:

Naam*

E-mailadres

Bedrag *© Copyright - Stichting Mag ik dan bij jou